Procjena uticaja propisa

Procjena uticaja propisa

Naša komapnija nudi usluge uvođenja Procjene uticaja propisa (PUP) u opštinske i gradske administracije. PUP predstavlja metod kojim se na sistematičan način analiziraju efekti novih propisa ili izmjena postojeće regulative na privredu, životni standard, budžetske prihode i životnu sredinu. Naši stručnjaci koriste niz koraka za identifikaciju očekivanih efekata, kako glavnih, tako i sporednih, koji prate predložene izmjene. Troškovi i koristi od izmjene propisa kvantifikuju se u slučajevima kada je to moguće. Putem konsultacija sa donosiocima odluka, omogućavamo im učešće u procesu i doprinos kvalitetu predloženih opcija za izmjenu/doradu propisa. Sve ove aktivnosti obavljaju se na analitičan i sistematičan način, što nam omogućava pružanje najboljeg rješenja u pogledu novih propisa i regulative.

X