Pisanje, monitoring i evaluacija projekata

Pisanje, monitoring i evaluacija projekata

Nudimo podršku klijentima u bilo kojoj fazi implementacije projekata, pomažemo u razvoju i proširenju poslovanja, obezbjeđujemo privremene kapacitete, popunjavamo nedostatke u kompetenciji pozajmljivanjem elokventnih konsultanata, i formiramo timove za eksterno pružanje usluga.• Razvoj planiranja inicijativa

• Razvoj projektnog plana

• Upravljanje stejkholderima i kreiranje strukture za upravljanje projektom

• Organizovanje projektnih radionica i obaveštavanje o napretku

• Izveštavanje o napretku

• Planiranje i umanjivanje rizika

• Upravljanje predajom projekta


• Revizija postojećih poslovnih procesa

• Mapiranje procesa između delova kompanije, timskih procesa i tačaka kontakta

• Identifikacija bolnih tačaka i uskih grla

• Razvoj novih procesa

• Implementacija novih procesa putem obuka timova


• Eksterno angažovani funkcionalni timovi

• Eksterno angažovani analitičari

• Analitička i konsultantska pomoć na daljinu

• Eksterna analiza podataka

• Analitičari na pozajmici u implementaciji projekata


• Eksterno angažovana administracija

• Eksterno angažovane vođe timova/menadžeri projekata

• Eksterno angažovani menadžeri projekata

• Eksterno angažovani krizni menadžeri

• Privremena zamena na određenoj funkciji/ulozi
X