Podrška i posredovanje u poslovanju

Podrška i posredovanje u poslovanju

Pomažemo klijentima u identifikovanju mogućnosti za finansiranje, razvoju projekata i pratimo ih kroz proces implementacije. Pružamo savjetodavne usluge prilikom finansiranja od strane fondova Evropske Unije, programskog finansiranja EU (primer: Horizon 2020), privlačenju investitora, kao i dobijanju pozajmica u privatnom sektoru.

Nacionalni programi Programsko finansiranje - EU Privlačenje M&A i investitora
» Identifikacija potrebe za finansiranjem
» Identifikacija odgovarajućih obrazaca za finansiranje iz nacionalnih programa
» Razvoj ideje za projekat i potencijalnog konzorcijuma
» Priprema projektnog budžeta, finansijsko predviđanje i plan investicija
» Razvoj i podnošenje prjedloga projekta
» Podrška tokom pripreme ugovora o finansiranju
» Podrška tokom implementacije projekta, finansijsko i tehničko izveštavanje
» Identifikacija potreba za finansiranjem
» Identifikacija odgovarajućih obrazaca za finansiranje iz fondova EU
» Razvoj ideje za projekat i potencijalnog konzorcijuma
» Priprema projektnog budžeta, finansijsko predviđanje i plan investicija
» Razvoj i podnošenje predloga projekta
» Podrška tokom pripreme ugovora o finansiranju
» Podrška tokom implementacije projekta, finansijsko i tehničko izveštavanje
» Implementacija podrške u toku ubrzanja poslovanja, kroz istraživanje tržišta, analizu konkurencije, formiranja finansijskog modela, strateškog oblikovanja cjena, koncipiranja poslovnog plana i modela.
» Priprema predloga i memoranduma o investiranju
» Priprema poslovnih planova
» Finansijsko modeliranje
» Vrjednovanje kompanije
» Targetiranje investitora
» Pomoć u toku pregovora
» Podrška tokom due diligence procesa
» Korporativni i finansijski due diligence
» Pomoć tokom pregovora
X