Podrška preduzetništvu i inovacijama

Podrška preduzetništvu i inovacijama

Kompanije mogu koristiti inovativne tehnologije da identifikuju nove načine za dosezanje potrošača i izgradnju otpornosti preduzeća. Naša rješenja mogu vam pomoći da stvorite dugoročnu viziju, oblikujete prava rješenja i osigurate da će vaša ulaganja dovesti do konkurentske prednosti. Dodatno, povezujemo univerzitete u istraživanja sa biznisom i komercijalizacijom, a vladinim organizacijama pomažemo da grade inovacijske zajednice i ekosisteme.• Detaljna analiza tehnoloških, poslovnih, rizičnih i drugih investicionih trendova

• Procjena inovativnih kapaciteta

• Razvoj agende za inovacije

• Kreiranje inovacijskog radara za identifikaciju aktuealnih i budućih trendova

• Podrška preduzetništvu, rastu i kreiranju novih ideja

• Stvaranje preduzetničke kulture i procesa, razvoj spin-of kompanija

• Razvoj neformalnog i kreativnog okruženja startap zajednice za svoje zaposlenea

• Kreiranje ogranka koji se bavi rizičnim investicijama, potpuna integracija u startap ekosistem,
pronalaženje, selekcija i upravljanje startapima koji odgovaraju potrebama korporacije

• Identifikovanje digitalnih mogućnosti

• Kreiranje razvoja digitalne transformacije

• Organizovanje radionica za inovacije i hakatona

• Pronalaženje relevantnih startapa sa kompatibilnim poslovnim modelima


• Kreiranje i implementacija programa za razvoj startapa

• Rad sa mladim timovima

• Rad sa rastućim timovima

• Dizajn startap ekosistema, strategija i implementacija

• Podrška poslovnih anđela

• Kreiranje i menadžment mreže mentora

• Podrška u kreiranju i rastu (digitalnih) inovativnih inkubatora i centara za istraživanje i razvoj

• Usluge podrške internacionalizaciji inkubatora, mreža poslovnih anđela i drugi provajderi koji pružaju slične usluge


• Uporedna procjena politika inovacija na nivou države

• Razvojne mape digitalizacije za pojedinačne države

• Razvoj regionalnih i nacionalnih strategija za umrežavanje inkubatora digitalnih inovacija

• Procena složenosti politika, uključujući nacionalnu strategiju, planove i instrumente politike u oblasti startapova, inovacije i digitalizacije.
X