Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta

Istraživanje je neophodno za donošenje odluka i vođenje ključnih operativnih zadataka za sve vrste organizacija. Vršimo kvalitativno i kvantitativno istraživanje tržišta, obrađujemo i analiziramo podatke. Kao rezultat istraživačke studije, kompanije i organizacije mogu razumjeti preferencije svojih kupaca, izmjeriti odgovor na marketinške kampanje, fino podesiti prijedlog vrijednosti i stvoriti jedinstveno korisničko iskustvo. Tržišta procjenjujemo iz različitih uglova (veličina, dinamika, uslovi, konkurenti) putem desk istraživanja, statističke analize, stručnih intervjua i drugih instrumenata za istraživanje tržišta.

Istraživanja karakteristika proizvoda
Segmentacija tržišta, istraživanje i reklamiranje brenda
Ispitivanje novih proizvoda, potražnje, cenovne elastičnosti i životnog ciklusa proizvoda
Studije formiranja cena, koje uključuju benčmarkovanje i cenovne strategije usmerene na definisane ciljeve
Provere dostupnosti proizvoda i njihovog pozicioniranja na tržištu
Implementacija inovacija putem testiranja i podešavanja koncepta proizvoda
Kvantitativne ankete (CAPI, CATI, onlajn)
Kvalitativne studije (fokus grupe, detaljne studije, CLT)
Posmatranje na terenu
X