Kreiranje javnih politika

Kreiranje javnih politika

Usluge istraživanja javnih politika:

• Kvalitativne studije (fokus grupe, detaljni intervjui, CLT)
• Prikupljanje kvantitativnih podataka (ankete i upitnici)
• Zahtjev za registraciju i analizu podataka
• Terenske posjete i opservacija
• Razvoj preporuka za politike
• Analiza stejkholdera i najboljih inostranih praksi
• Izbor politika i analiza troškova i koristi
• Normativni dokumenti o javnim politikama
X