Organizacija događaja i konferencija

Organizacija događaja i konferencija

Bilo da ste velika kompanija koja pokušava da organizuje konferenciju ili poseban događaj ili vlasnik malog biznisa pokušava da napravi aranžmane za trening događaje ili seminare, Concept može da pokrije svu organizaciju i logistiku.

X